Osmanlı Devleti ve Kürtler | Kitap Yayınevi

20% indirim

Fiyat:
İndirimli fiyat$11.96 Normal fiyat$14.95

Künye

Fiyatlara gümrük ücretleri ve ek vergilendirmeler dahildir.
Yazar: Kolektif
Ebat: 165 x 21
İlk Baskı Yılı: 2017
Baskı Sayısı: 1. Basım

Açıklama

Osmanlı Devleti ve Kürtler Kitap Açıklaması: Bu kitaptaki yazılar,Osmanlı Devleti ve Kürtlerkonusunda yeni yaklaşım, metodoloji ve kavramsallaştırma arayışlarının bir sonucu olarak ortaya çıktı. İbrahim ÖZCOŞAR,Sultan ve Mir: Osmanlı-Kürt İlişkilerine Girişadlı çalışmasında 16. yüzyılda Osmanlı-Kürt ilişkilerini değerlendiriyor. Mustafa DEHQAN ve Vural GENÇ,Şeref b. Şah Muhammed’ten Fatih Sultan Mehmed’e Mektupadlı çalışmalarında, Kürt emirliklerinin iç yapısıyla Osmanlı-Kürt ilişkilerinin erken tarihine de ışık tutuyorlar. Ercan ÇAĞLAYAN,16. Yüzyılda Süveydi ve Hoy Zaza/Dumbeli Emirlikleriçalışması ile söz konusu emirliklerin kökeni ve 16. yüzyıldaki tarihleri hakkında değerli bilgiler veriyor. Keyhan Muşir PENAHİ,Erdelan Kürt Beyliği’nin Osmanlı ve Safevi Devletleriyle İlişkileriadlı çalışmasında beyliğin bu iki devletle ilişkilerindeki merhaleleri irdeliyor. Fasih DİNÇ,Osmanlı-İran Sınır Boyunda Sadakat Sağlama Biçimi Olarak Rehine Siyasetiadlı çalışmasında Osmanlı Devleti’nin bağlılıkları garantiye almak amacıyla uyguladığı rehine sistemi konusuna odaklanıyor. Uğur Bahadır BAYRAKTAR,Erken 19. Yüzyılda Kürt-Osmanlı İlişkileri: Zirki Beyleri ve Hazro’da Yerel Siyasetadlı çalışma ile Kürt mirlerinin Babıâli ile olan ilişkilerinin imparatorluğun diğer yerel güçlerinden farklı ele alınamayacağı konusuna eğiliyor.Erdal ÇİFTÇİ,Bir Hamidiye Aşiret Alayı Örneği: II. Abdülhamid Devrinde Heyderan Aşiretiadlı çalışmasında aşiret lideri Hüseyin Paşa’nın aşiret alayları bağlamındaki rolünü araştırıyor. Yaşar KAPLAN,Osmanlı Arşiv Belgelerinde Şeyh Abdüsselam Barzani (1908-1914)adlı çalışmada Şeyh ile İttihat ve Terakki arasındaki çatışmayı irdeliyor. Nezahat BAŞÇI,Osmanlı-Safevi İlişkileri Bağlamında Selimnâmelerde Kürtleradlı çalışmasında Sultan I. Selim dönemi Selimnâmelerinde Kürtlerin nasıl değerlendirildiği konusunu inceliyor. M. Nesim DORU,Osmanlı-Kürt İlişkileri Bağlamında Kürt Medrese ve Tekkelerinde İlmi Faaliyetleradlı çalışmada Kürt beylikleri döneminde gerçekleştirilen ilmi çalışmaları değerlendiriyor. Shahab VALİ,Kaçar-Osmanlı Savaşlarında Guran Kürtleri Üzerine Manzum Bir Belge: Mirza Kerendî’nin Ceng-name’siadlı çalışması ile Guran Kürtlerinin söz konusu savaşlardaki rolünü inceliyor. Mustafa ÖZTÜRK,Mela Mehmûdê Bazıdî ve Adât û Rüsûmâtnâme-yi Ekrâdiye Adlı Çalışmasıbaşlıklı araştırması ile adı geçen eserin dili, tekniği, üslubu ve muhtevası hakkında tespit ve değerlendirmelerde bulunuyor.(Tanıtım Bülteninden)

Kolektif tarafından yazılan daha çok içeriğe ulaşmak için tıklayınız.

Beğenebileceğiniz Kitaplar

Son Görüntülediğiniz Kitaplar