Satış Sözleşmesi

 1. Tanıtım
  Bu Web Sitesini ve alt sitelerini veya Web Sitesinin alan adının kayıt sahibinin ("Şirket", "biz", "biz" veya "bizim") ve bağlı kuruluşlarının ve ilgili web sitelerinin her birinin veya iş ortaklarımızın veya bağlı kuruluşlarımızın işlettiği mikro siteleri ("Web Sitesi") kullanmayı seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Hizmetlerimizi, web sitelerimizi veya yazılım uygulamalarımızı (birlikte "Hizmet") kullanarak, bizimle bağlayıcı bir sözleşme ("Sözleşme") imzalamış olursunuz. Bizimle yaptığınız anlaşma, bu Kullanım Koşullarını ("Koşullar") ve Gizlilik Politikamızı içerir. Bu Şartları veya Gizlilik Politikasını kabul etmiyorsanız, lütfen Web Sitesini veya Hizmeti kullanmayın. Hizmet, sosyal ve interaktif özellikler içerir. Hizmeti kullanmak için (a) 18 yaşında veya daha büyük olmanız, (b) bizimle bağlayıcı bir sözleşme yapma yetkisine sahip olmanız ve yürürlükteki yasalar uyarınca bunu yapmaktan men edilmemiş olmanız gerekir. Ayrıca, bize gönderdiğiniz tüm kayıt bilgilerinin gerçek, doğru ve eksiksiz olduğunu garanti eder ve bunları her zaman bu şekilde tutmayı kabul edersiniz.

 2. Anlaşmalarda Yapılan Değişiklikler
  Zaman zaman, kendi takdirimize bağlı olarak, Hizmet ve Sözleşmelerde değişiklikler yapabiliriz. Sözleşmelerde önemli olduğunu düşündüğümüz değişiklikler yaptığımızda, sizi Hizmet aracılığıyla bilgilendireceğiz. Bu değişiklikler yapıldıktan sonra Hizmeti kullanmaya devam ederek, değişiklikleri kabul ettiğinizi ifade etmiş ve onaylamış olursunuz.

 3. Lisans ve Temlik

Hizmet ve Hizmet aracılığıyla sağlanan içerik Şirketin veya Şirketin lisans verenlerinin mülkiyetindedir ve size Hizmeti kişisel, ticari olmayan bir şekilde kullanmanız ve seçtiğiniz Abonelik veya Deneme Süresine bağlı olarak Yerel Ülkenizde Hizmet aracılığıyla sunulan medya içeriğini almanız için sınırlı, münhasır olmayan, geri alınabilir bir lisans vermekteyiz ("Lisans"). Bu Lisans, siz veya Şirket tarafından feshedilmediği sürece 20 yıl süreyle yürürlükte kalacaktır. Yazılım uygulamalarımız size satılmaz, lisanslanır ve Cihazlarınıza yüklendikten sonra bile yazılım uygulamalarımızın tüm kopyalarının mülkiyeti bizde kalır. Bu Sözleşmeleri veya herhangi bir bölümünü herhangi bir kısıtlama olmaksızın devredebiliriz. Bu Sözleşmeleri veya herhangi bir bölümünü devredemez veya bu Lisans kapsamındaki haklarınızı herhangi bir üçüncü tarafa devredemez veya alt lisans veremezsiniz. Şirketin tüm ticari markaları, hizmet markaları, ticari adları, logoları, alan adları ve Şirket markasının diğer özellikleri yalnızca Şirketin mülkiyetindedir. Bu Lisans size Şirketin ticari markalarını, hizmet markalarını, ticari adlarını, logolarını, alan adlarını veya Şirket markasının diğer özelliklerini ticari veya ticari olmayan kullanım için kullanma hakkı vermez. Bu Sözleşmenin şartlarına uymayı ve Hizmeti (içeriği dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere) Şartlar tarafından açıkça izin verilmeyen herhangi bir şekilde kullanmamayı kabul edersiniz. Hizmete dahil edilen üçüncü taraf yazılım kütüphaneleri, ya bu Şartlar kapsamında ya da masaüstü ve mobil istemcimizin yardım veya ayarlar bölümünde ve varsa web sitemizde yayınlanan ilgili üçüncü taraf yazılım kütüphanesinin lisans şartları kapsamında size lisanslanır.


4. Kullanıcı Tarafından Oluşturulan İçerik

Mevcut olduğunda, resimler, metinler ve çalma listesi derlemeleri ("Kullanıcı İçeriği") dahil olmak üzere Hizmete içerik gönderebilir, yükleyebilir ve/veya katkıda bulunabilirsiniz ("gönderebilirsiniz"). Hizmete gönderdiğiniz herhangi bir Kullanıcı İçeriğini gönderme hakkına sahip olduğunuzu ve söz konusu Kullanıcı İçeriğinin veya bu Sözleşmede öngörüldüğü şekilde tarafımızca kullanımının bu Sözleşmeleri, yürürlükteki yasaları veya başkalarının fikri mülkiyet haklarını ihlal etmediğini beyan edersiniz. Şirkette veya Şirketle bağlantılı olarak yayınladığınız herhangi bir Kullanıcı İçeriğini kullanmak için bize münhasır olmayan, devredilebilir, alt lisans verilebilir, telifsiz, dünya çapında bir lisans verirsiniz. Bu lisans, yayınladığınız, kamuya açık hale getirdiğiniz ve/veya başkalarıyla paylaştığınız Kullanıcı İçeriği hariç olmak üzere, hesabınızı sonlandırana kadar devam eder. Burada özel olarak verilen haklar dışında, Hizmete gönderdiğiniz Kullanıcı İçeriğindeki fikri mülkiyet hakları da dahil olmak üzere tüm hakların mülkiyeti size aittir, ancak Yerel Ülke yasaları kapsamında geçerli olduğu durumlarda, Hizmetteki herhangi bir Kullanıcı İçeriğinin yazarı olarak tanımlanma hakkınızdan ve söz konusu Kullanıcı İçeriğinin aşağılayıcı muamelesine itiraz etme hakkınızdan feragat etmeyi kabul edersiniz. Kullanıcı İçeriğini izlemeyiz, gözden geçirmeyiz veya düzenlemeyiz, ancak tamamen kendi takdirimize bağlı olarak bu Sözleşmeleri ihlal eden Kullanıcı İçeriği dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere herhangi bir nedenle veya hiçbir nedenle herhangi bir Kullanıcı İçeriğini kaldırma veya erişimi devre dışı bırakma hakkını saklı tutarız. Bu eylemleri size önceden bildirimde bulunmaksızın gerçekleştirebiliriz. Kullanıcı İçeriğine erişimin kaldırılması veya devre dışı bırakılması tamamen kendi takdirimize bağlıdır ve belirli bir Kullanıcı İçeriğine erişimi kaldırma veya devre dışı bırakma sözü vermeyiz. Kullanıcı İçeriğinden sorumlu değiliz ve Kullanıcı İçeriğinde yer alan herhangi bir görüşü onaylamıyoruz. Herhangi bir Kullanıcı İçeriğinin fikri mülkiyet haklarınızı ihlal ettiğini düşünüyorsanız veya herhangi bir Kullanıcı İçeriğinin Kullanıcı Yönergelerine (aşağıdaki 8. Bölüm) uymadığını düşünüyorsanız veya yürürlükteki yasalar kapsamındaki haklarınızın herhangi bir Kullanıcı İçeriği tarafından başka bir şekilde ihlal edildiğini düşünüyorsanız lütfen derhal bize bildirin.

 1. Dikkate alınması gereken

Bu Koşullar kapsamında size verilen haklara karşılık olarak, bize (a) Hizmetin çalışmasını kolaylaştırmak için Hizmetin Cihazınızdaki işlemciyi, bant genişliğini ve depolama donanımını kullanmasına izin verme, (b) Ücretsiz Hizmete abone olmanız halinde size reklam ve diğer bilgileri sağlama ve (c) iş ortaklarımızın da aynı şeyi yapmasına izin verme hakkını verirsiniz. Hizmette yayınladığınız veya Hizmet aracılığıyla başka bir şekilde sağladığınız Kullanıcı İçeriğini kullanmak, çoğaltmak, kamuya açık hale getirmek, yayınlamak, tercüme etmek ve dağıtmak için bize münhasır olmayan, devredilebilir, alt lisans verilebilir, telifsiz, kalıcı, dünya çapında bir lisans verirsiniz. Bu Koşullar, siz ve Şirket dışında hiç kimseye hak tanımayı amaçlamamaktadır ve hiçbir durumda bu Koşullar herhangi bir üçüncü taraf lehtar hakkı yaratmayacaktır. Şirketin bu Şartları veya herhangi bir hükmünü uygulamaması, Şirketin bu hakkından feragat etmesine yol açmayacaktır.

5. Kullanıcı Kılavuzları

Hizmetin herkes için keyifli olmasını sağlamak amacıyla, Hizmeti kullanırken uymanız için birkaç temel kural belirledik. Lütfen bu kurallara uyun ve diğer kullanıcıları da aynısını yapmaya teşvik edin. Fikri mülkiyet haklarına saygı duyuyoruz ve sizden de aynısını yapmanızı bekliyoruz. Bu, örneğin aşağıdakilere izin verilmediği anlamına gelir: (a) Hizmet(ler)in veya Hizmet(ler) aracılığıyla size sunulan içeriğin herhangi bir bölümünün kopyalanması, çoğaltılması, "kopyalanması", kaydedilmesi veya kamuya açık hale getirilmesi veya Hizmetin bu Koşullar kapsamında açıkça izin verilmeyen herhangi bir şekilde kullanılması; (b) Hizmeti, bu şekilde içe aktarmak veya kopyalamak için yasal hakkınız olmayan herhangi bir yerel dosyayı içe aktarmak veya kopyalamak için kullanmak; (c) tersine mühendislik, kaynak koda dönüştürme, parçalara ayırma, değiştirme veya Hizmet(ler) veya bunların herhangi bir bölümüne dayalı türev çalışmalar oluşturma; (d) Hizmet aracılığıyla erişilebilen içeriği korumak için Şirket, lisans verenleri veya herhangi bir üçüncü tarafça kullanılan herhangi bir teknolojiyi atlatmak; (e) Hizmetlerin herhangi bir bölümünü kiralamak veya kiraya vermek; (f) Şirket tarafından uygulanan herhangi bir bölgesel kısıtlamayı atlatmak; (g) bir komut dosyası veya başka bir otomatik işlem kullanarak oyun sayısını yapay olarak artırmak veya Hizmetleri başka şekilde manipüle etmek; (h) Hizmet üzerinde bulunan veya Hizmet aracılığıyla sağlanan herhangi bir telif hakkı, ticari marka veya diğer fikri mülkiyet bildirimlerini kaldırmak veya değiştirmek; (i) şifrenizi başka bir kişiye vermek veya başka bir kişinin kullanıcı adını ve şifresini kullanmak. Lütfen bize ve Hizmetin diğer kullanıcılarına saygı gösterin. Hizmet üzerinde herhangi bir faaliyette bulunmayın veya (a) saldırgan, küfürlü, karalayıcı, pornografik veya müstehcen; (b) yasa dışı olan veya fikri mülkiyet haklarının, gizlilik haklarının veya Şirketin veya üçüncü bir tarafın mülkiyet haklarının ihlali dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü yasa dışı eylemi teşvik etmeyi veya gerçekleştirmeyi amaçlayan materyal içeren bir kullanıcı adı kaydetme ve/veya kullanma dahil olmak üzere Kullanıcı İçeriği yüklemeyin; (c) üçüncü tarafların kişisel verilerini içeren veya bu tür kişisel verileri talep etmeyi amaçlayan, (d) kötü amaçlı yazılım, truva atı veya virüs gibi kötü amaçlı içerik içeren veya herhangi bir kullanıcının Hizmete erişimini başka bir şekilde engelleyen; (e) diğer kullanıcıları taciz etmeyi veya zorbalığı amaçlayan veya yapan; (f) başka bir kullanıcı, kişi veya kuruluşla bağlantınızı taklit eden veya yanlış tanıtan veya başka bir şekilde hileli, yanlış, aldatıcı veya yanıltıcı olan; (g) içeriği yapay olarak tanıtmak için otomatik araçlar kullanan; (h) gelen kutumuz da dahil olmak üzere istenmeyen toplu posta ("spam"), önemsiz posta, zincir mektup veya benzerlerinin iletilmesini içeren; (i) reklam, yarışma, çekiliş veya piramit şemaları gibi ticari veya satış faaliyetlerini içerir; (j) ticari ürün veya hizmetleri tanıtır; (k) Hizmete müdahale eder, Hizmet veya bilgisayar sistemlerimiz veya ağımızdaki güvenlik açıklarını araştırır, tarar veya test etmeye çalışır veya güvenlik veya kimlik doğrulama önlemlerimizden herhangi birini ihlal eder veya (l) tarafımızdan belirlendiği üzere Sözleşme ile çelişir. Kullanıcı adınızı herhangi bir nedenle geri alabileceğimizi de kabul edersiniz. Lütfen Web Sitesinde neleri kamuya açıkladığınız konusunda dikkatli olun. Hizmet, hesap ayarlarınızda daha ayrıntılı olarak açıklandığı üzere, Kullanıcı İçeriği gönderme, içerik paylaşma ve hakkınızdaki belirli bilgileri herkese açık hale getirme gibi sosyal ve etkileşimli özellikler içerir. Paylaşılan veya kamuya açık bilgilerin Web Sitesindeki veya web üzerindeki diğer kullanıcılar tarafından kullanılabileceğini ve yeniden paylaşılabileceğini unutmayın, bu nedenle lütfen Hizmeti dikkatli kullanın ve hesap ayarlarınızı düzenli olarak yönetin. Hizmet veya Web Sitesinde herhangi bir eylemi veya materyali kamuya açık hale getirme seçimleriniz konusunda hiçbir sorumluluğumuz yoktur. Mevcut olduğu durumlarda, şifreniz kullanıcı hesabınızı korur ve şifrenizi gizli ve güvende tutmaktan yalnızca siz sorumlusunuz. Kullanıcı adınızın ve şifrenizin Hizmet üzerindeki tüm kullanımlarından sorumlu olduğunuzu anlıyorsunuz. Kullanıcı adınız veya şifreniz kaybolur veya çalınırsa ya da hesabınıza üçüncü şahıslar tarafından yetkisiz erişim olduğunu düşünüyorsanız, lütfen derhal bizi bilgilendirin.

6. Teknoloji sınırlamaları ve modifikasyonları

Hizmeti çalışır durumda tutmak için makul çabayı göstereceğiz. Ancak, belirli teknik zorluklar veya bakım zaman zaman geçici kesintilere neden olabilir. Periyodik olarak ve herhangi bir zamanda, Hizmetin veya herhangi bir işlevinin veya özelliğinin kesintiye uğraması, değiştirilmesi veya durdurulmasından dolayı size karşı herhangi bir yükümlülük altına girmeksizin, bildirimde bulunarak veya bulunmaksızın, Hizmetin işlevlerini ve özelliklerini geçici veya kalıcı olarak değiştirme veya durdurma hakkımızı saklı tutarız. Şirketin Hizmeti sürdürme, destekleme, yükseltme veya güncelleme ya da Hizmet aracılığıyla tüm veya herhangi bir belirli içeriği sağlama yükümlülüğü olmadığını anlar ve kabul edersiniz.

7. Süre ve Fesih

Bu Koşullar, siz veya bizim tarafımızdan feshedilene kadar sizin için geçerli olmaya devam edecektir. Hizmeti fiilen veya şüphelenilen yetkisiz kullanımınız veya Şartlara uymamanız da dahil olmak üzere, herhangi bir zamanda Şartları feshedebilir veya Hizmete erişiminizi askıya alabiliriz. Siz veya Şirket Şartları feshederseniz veya Şirket Hizmete erişiminizi askıya alırsa, Şirketin yürürlükteki yasaların izin verdiği ölçüde size karşı hiçbir yükümlülüğü veya sorumluluğu olmayacağını kabul edersiniz

8.Garanti

Elimizden gelen en iyi hizmeti sunmaya çalışıyoruz, ancak HİZMETİN HERHANGİ BİR AÇIK VEYA ZIMNİ GARANTİ VEYA KOŞUL OLMAKSIZIN "OLDUĞU GİBİ" SAĞLANDIĞINI anlıyor ve kabul ediyorsunuz. HİZMETİN RİSKİ SİZE AİT OLMAK ÜZERE KULLANIRSINIZ. SATILABİLİRLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VEYA İHLAL ETMEME İLE İLGİLİ HER TÜRLÜ GARANTİ VEYA KOŞULU REDDEDİYORUZ. Buna ek olarak, herhangi bir Üçüncü Taraf Uygulaması, Üçüncü Taraf Uygulama içeriği, Kullanıcı İçeriği veya Hizmet veya köprü bağlantılı herhangi bir web sitesi üzerinde veya aracılığıyla üçüncü bir tarafça reklamı yapılan veya sunulan veya herhangi bir afişte veya diğer reklamlarda yer alan diğer herhangi bir ürün veya hizmet için garanti vermez, onaylamaz, garanti vermez veya sorumluluk kabul etmeyiz. Üçüncü Taraf Uygulamalarının üçüncü taraf sağlayıcıları veya Hizmet üzerinde veya aracılığıyla reklamı yapılan ürün veya hizmetler ile aranızdaki herhangi bir işlemden sorumlu veya yükümlü olmadığımızı anlamakta ve kabul etmektesiniz. Herhangi bir ortamdan veya herhangi bir ortamda bir ürün veya hizmet satın alırken olduğu gibi, muhakemenizi kullanmalı ve uygun olduğunda dikkatli olmalısınız. Tarafımızdan elde ettiğiniz sözlü veya yazılı hiçbir tavsiye veya bilgi, bu konuda bizim adımıza herhangi bir garanti oluşturmayacaktır. Bu bölümün bazı yönleri bazı yargı bölgelerinde geçerli olmayabilir


9. Sorumluluğun Sınırlandırılması

Yürürlükteki yasaların izin verdiği ölçüde, Hizmet, Üçüncü Taraf Uygulamaları veya Üçüncü Taraf Uygulama içeriği ile ilgili herhangi bir sorun veya memnuniyetsizlik için tek ve münhasır çözüm yolunuzun yazılımlarımızı kaldırmak ve Hizmeti, Üçüncü Taraf Uygulamalarını veya Üçüncü Taraf Uygulama içeriğini kullanmayı bırakmak olduğunu kabul edersiniz. YASALARIN İZİN VERDİĞİ EN GENİŞ ÖLÇÜDE, HİÇBİR DURUMDA ŞİRKET, GÖREVLİLERİ, HİSSEDARLARI, ÇALIŞANLARI, TEMSİLCİLERİ, YÖNETİCİLERİ, DANIŞMANLARI, ATTORENYS, İŞTİRAKLERİ, İŞTİRAKLER, SUCCESSORS, ASSIGNS, SUPPLIERS OR LICENSORS BE LIABLE FOR (i) ANY INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, PUNITIVE, EXEMPLARY OR CONSEQUENTIAL (INCLUDING LOSS OF USE, HİZMETİN, ÜÇÜNCÜ TARAF UYGULAMALARININ VEYA ÜÇÜNCÜ TARAF UYGULAMA İÇERİĞİNİN KULLANILMASINDAN VEYA KULLANILAMAMASINDAN KAYNAKLANAN VERİ, İŞ VEYA KAR) ZARARLAR, YASAL TEORİYE BAKILMAKSIZIN, ŞİRKETİN BU ZARARLARIN OLASILIĞI KONUSUNDA UYARILMIŞ OLUP OLMADIĞINA BAKILMAKSIZIN VE BİR ÇÖZÜM YOLU ASLİ AMACINA ULAŞAMASA BİLE; (ii) HİZMET, ÜÇÜNCÜ TARAF UYGULAMALARI VEYA ÜÇÜNCÜ TARAF UYGULAMA İÇERİĞİ İLE İLGİLİ TÜM TAZMİNATLAR İÇİN TOPLAM SORUMLULUK, SÖZ KONUSU ÖNCEKİ ÜÇ AY İÇİNDE ŞİRKETE ÖDEDİĞİNİZ TUTARLARDAN FAZLADIR. TAZMİNAT KAPSAMINDA ORTAYA ÇIKAN YÜKÜMLÜLÜK HARİÇ OLMAK ÜZERE, TARAFLARIN HER BİRİNİN BU SÖZLEŞME KAPSAMINDA DİĞERİNE KARŞI TOPLAM KÜMÜLATİF YÜKÜMLÜLÜĞÜ, SÖZ KONUSU YÜKÜMLÜLÜĞE YOL AÇAN OLAYDAN ÖNCEKİ ON İKİ (12) AY İÇİNDE SİZE ÖDENEN VEYA BORÇLU OLUNAN TUTARLARLA SINIRLI OLACAKTIR. AKSİNİ İFADE EDEN HERHANGİ BİR DİL VEYA HÜKME BAKILMAKSIZIN, ŞİRKETİN BU SÖZLEŞMEDEN KAYNAKLANAN VEYA BU SÖZLEŞMEYE BAĞLI HERHANGİ BİR DAVA KAPSAMINDAKİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ 1.000 DOLARI AŞMAYACAKTIR

 

10.Tazminat

Şirketi ve üyelerini, memurlarını, yöneticilerini, danışmanlarını, çalışanlarını, hissedarlarını, acentelerini, Yayıncılarını, Reklamcılarını ve lisans verenlerini, doğrudan veya dolaylı olarak aşağıdakilerden kaynaklanan veya bunlarla ilgili her türlü sorumluluk, talep, kayıp, hasar, yaralanma veya masraftan (makul avukatlık ücretleri dahil) tazmin edecek, savunacak ve bunlardan muaf tutacaksınız: (i) Bu Sözleşmenin tarafınızca ihlal edilmesi, herhangi bir üçüncü tarafın fikri mülkiyet haklarının veya gizlilik hakkının veya gizlilik politikanızın ihlali ile ilgili iddialar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Hizmete veya Şirket Ağına katılımınız; ve (ii) Kullanıcı İçeriğiniz. Bu savunma ve tazminat yükümlülüğü, bu Sözleşmeden ve Hizmeti veya Ağımızı kullanımınızdan sonra da devam edecektir

11.Sözleşmenin Bütünü ve Belirsizlikler

Bu Sözleşme, sizinle aramızda üzerinde mutabık kalınan tüm hüküm ve koşulları teşkil eder ve bu Sözleşmenin konusuyla ilgili olarak yazılı veya sözlü olsun, önceki tüm anlaşmaların yerine geçer. Sizden bize gelen herhangi bir yazılı veya sözlü iletişimde Sözleşmenin konusuyla ilgili olarak yer alan herhangi bir ek veya farklı şart veya koşul geçersizdir. Sözleşmeyi, tarafımızdan yapılan ve Sözleşmelerde yer almayan herhangi bir sözlü veya yazılı beyana dayanarak kabul etmediğinizi beyan edersiniz. Bununla birlikte, Hizmeti kullanımınızın diğer yönlerinin ek anlaşmalarla yönetilebileceğini lütfen unutmayın. Örneğin, müşteri desteği için Şirkete veya Topluluğumuza erişim, bir hediye kartının sonucu olarak Hizmete erişim veya ücretsiz veya indirimli Denemeler buna dahil olabilir. Bu hüküm ve koşullar, yalnızca Hizmetin geçerli oldukları yönüyle ilgili olarak geçerli olacaktır ve bu Sözleşmelerden farklı ve tamamlayıcıdır ve bu Sözleşmelerin yerine geçmez. Bu sözleşmeler ile bu Sözleşmeler arasında herhangi bir çelişki olması durumunda, bu Şartlarda aksi belirtilmedikçe, bu Sözleşmeler geçerli olacaktır. Zaman zaman size Hizmet aracılığıyla çekilişlere, yarışmalara ve anketlere ("Özel Promosyonlar") katılma şansı sunabiliriz. Özel Promosyonlar, bu Şartlardan ayrı olan hüküm ve koşullara tabi olabilir. Bir Özel Promosyonun hüküm ve koşullarının bu Koşullarla çelişmesi halinde, söz konusu ayrı hüküm ve koşullar geçerli olacaktır. Taraflar, herhangi bir belirsizliğin çözümü de dahil olmak üzere sözleşmenin yorumlanması amacıyla, bu Sözleşmenin ilgili avukatları tarafından ortaklaşa hazırlandığını ve bu nedenle Sözleşme şartlarının taraflardan herhangi birinin aleyhine yorumlanmaması gerektiğini kabul eder.

 1. Bölünebilirlik
  Şartların herhangi bir hükmünün herhangi bir nedenle veya herhangi bir ölçüde geçersiz veya uygulanamaz olduğuna karar verilmesi halinde, bu geçersizlik veya uygulanamazlık Şartların geri kalan hükümlerini hiçbir şekilde etkilemeyecek veya geçersiz veya uygulanamaz hale getirmeyecek ve söz konusu hükmün uygulanması yasaların izin verdiği ölçüde uygulanacaktır.

  Hukuk Seçimi, Zorunlu Tahkim ve Yer
  Zorunlu bir yasa aksini gerektirmedikçe, bu Sözleşmeler, hukuk ilkelerinin seçimi veya çatışmasına bakılmaksızın Kaliforniya Eyaleti yasalarına tabidir. Ayrıca, siz ve Şirket, aşağıdaki tahkim hükmü için geçerli olmayan, bu Sözleşmeden kaynaklanan veya bu Sözleşmeyle bağlantılı olarak ortaya çıkan herhangi bir anlaşmazlığı, iddiayı veya ihtilafı çözmek için Kaliforniya mahkemelerinin münhasır yargı yetkisini kabul edersiniz. Tahkim Varlığı, geçerliliği veya feshi ile ilgili herhangi bir soru da dahil olmak üzere, bu sözleşmeden kaynaklanan, bu sözleşmeyle ilgili veya bu sözleşmeyle bağlantılı olarak ortaya çıkan herhangi bir anlaşmazlık, ihtilaf veya iddia, Kaliforniya Eyaleti'nin iç yasalarına (yasaların çatışması kurallarına veya ilkelerine atıfta bulunulmaksızın) tabi olacak ve yorumlanacak ve uygulanacaktır ve taraflar, bu Sözleşmeden kaynaklanan veya bu Sözleşmeyle ilgili herhangi bir anlaşmazlığın Kaliforniya'da tanınmış bir tahkim derneğine uygun olarak tahkim yoluyla çözülmesine açıkça rıza göstermektedir. Siz ve Şirket tarafından aksi kararlaştırılmadıkça, tahkim yeri San Diego olacaktır ve video veya telekonferans yoluyla yürütülebilir. Hakem sayısı bir olacak ve tahkim dili İngilizce olacaktır. Web Sitesini ve Hizmetleri kullanmaya devam etmeniz veya bizimle (yazışmalarda ve benzerlerinde) devam eden etkileşiminiz nedeniyle, siz ve Şirketin her birinin jüri tarafından yargılanma veya bir toplu davaya katılma hakkından feragat ettiğini kabul edersiniz. SİZ VE ŞİRKET, HER BİRİNİZİN DİĞERİNE KARŞI SADECE SİZİN VEYA KENDİSİNİN BİREYSEL SIFATIYLA HAK TALEBİNDE BULUNABİLECEĞİNİ VE HERHANGİ BİR SÖZDE SINIF VEYA TEMSİLİ DAVADA DAVACI VEYA SINIF ÜYESİ OLARAK YER ALMAYACAĞINIZI KABUL EDERSİNİZ.

  Bize Nasıl Ulaşabilirsiniz
  Müşteri hizmetleri konularında, bir hizmet veya promosyondan vazgeçmek, bilgi veya yardım talep etmek için bize support@dunyadakitap.com adresinden e-posta yoluyla ulaşabilirsiniz. Gizlilikle ilgili konular için lütfen Gizlilik Politikamıza bakın.

Search For Something Special...

Yayınevleri

Lorem De Dorus

Nullam aliquet vestibulum augue non varius.
Shop Now